เราสร้างสรรผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน เพื่อช่วยให้โลกเราน่าอยู่ขึ้น ปลอดภัยขึ้นที่สำคัญ

จุลินทรีย์ Bio100 ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะแป็นสัตว์บกสัตว์น้ำ โดยมีผลทดสอบจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากจำหน่ายจุลินทรีย์แล้ว เรายังรับให้คำปรึษาการจัดการน้ำเสียสำหรับโรงงานอุสาหกรรมและอาคารสูง รวมทั้งช่วยประสานงานจัดหาผลิตภัณฑ์เสริมเพื่อช่วยตอบโจทย์งานระบบบำบัดน้ำแบบครบวงจร (One-Stop Solution) ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมในด้านอื่นๆ

เทคโนโลยีชีวภาพในของจุลินทรีย์ของเรา
เทคโนโลยีชีวภาพในของจุลินทรีย์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเรา เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนามากว่า 25 ปี โดยทีมนักวิทยศาสตร์ชาวสวีเดน ซึ่งประสพความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี่ชีวภาพ ที่สามารถก่อให้เกิดกระบวนการสร้าง สารเอนไซม์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก โดยสามารถเร่งเวลา การผลิตเอนไซม์ออกฤทธื์ อย่างรวดเร็ว เป็นพันเท่าของอัตราทั่วไป ทำให้ ได้สารออกฤทธิ์ไนปริมาณมาก ในเวลาอันสั้น ผลลัพธ์คือเครื่องผลิตเอนไซม์แบบ intensive ในปริมาณ มหาศาล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผล เอนไซม์ที่ผลิตจาก

คือการที่เราสามารถคัดแยกจุลินทรีย์สายพันธ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษและประสิทธภาพสูง ให้บริสุทธิ์ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อก่อโทษอื่นๆ และมีเทคนิคพิเศษที่ทำให้กลุ่มจุลชีพเหล่านี้อยูาและทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ก่อให้เกิดศักยภาพในการผลิตสารเอนไซม์ออกฤทธิ์หลายตัวพร้อมกัน ไม่เพียงเท่านั้นเรายังพบวิธีเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ไปสู่ปริมาณที่สูงมาก จนถึงระดับ 10,000 ล้าน CFU ต่อ กิโลกรัม

เจลอุ้มน้ำ Hydrogel

เรายังเป็นผู้จัดจำหน่ายเจลอุ้มน้ำ Bio100h2o ผลิตภัณฑ์ Hydrogel อีกตัวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยในการใช้งานกับพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอก และไม้ยืนต้นทุกชนิด สำหรับเป็นบ่อเก็บน้ำสำรองใต้ดิน ช่วยดูแลให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและต่อเนื่อง แม้ในหน้าแล้งหรือมีน้ำน้อย