จุลินทรีย์บำบัดน้ำในอุตสาหกรรมฟอกย้อมสีผ้า

บำบัดน้ำเสีย โรงฟอกย้อมผ้าสี

โรงงานฟอกย้อมขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ำเสียกว่า 2000 คิวต่อวัน จุลินทรีย์ชีวภาพ BIO100 สามารถลดงบประมาณการบำบัดน้ำลงมากกว่า 80% โดยที่ผลลัพธ์การตรวจวิเคระห์ระดับความสกปรก BOD COD ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกครั้ง