สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์ bio100 มีคุณสมบัติพิเศษสามารถดูดกักเก็บน้ำและความชื้น ไว้ในก้อนโพลิเมอร์

วิดีโอแสดงการดูดน้ำของโพลีเมอร์อุ้มน้ำ แสดงความสามารถอุ้มน้ำได้ถึง 200-300เท่า

ผงโพลิเมอร์จะขยายตัว ด้วยการดูดน้ำเข้าไปเก็บในโมเลกุลของตัวเอง และก็เพิ่มปริมาตรของตัวมันด้วยการด้วยการ “อุ้มน้ำ” | “water absorption & water retention” โดยกลายสภาพเป็น “เจลอุ้มน้ำ | hydrogel” สามารถเพิ่มปริมาตร หรือ กักเก็บอุ้มน้ำ ไว้ได้มากถึง 200-300 เท่าของน้ำหนักตัว

และเมื่อสภาวะภายนอกแห้ง หรือขาดน้ำ ตัวเจลอุ้มน้ำ ก็จะค่อยๆ น้ำออกมาด้านนอก เพื่อให้พืชต้องการน้ำ สามารถดึงน้ำออกไปใช้ได้

Hydrogel or Water Absorbent Polyment (SAP) In Action.

ดูจาก video จะเห็นว่าผงโพลิเมอร์จะต่อยขยายตัวจนเป็นก้อนวุ้น ด้วยการดูดน้ำเข้าไปตัวเอง แล้วขยายตัวออกไปเรื่อยๆ จนกลายสภาพเป็นเจลแผ่ขยายพื้นที่ (ปริมาตร) ออกไปจนเต็มโถแก้ว


VIDEO showing super absorbent polymer absorbing water (h2o)
วิดีโอแสดงการดูดน้ำของโพลีเมอร์สารอุ้มน้ำ