มาปลูกทับทิมอินเดียบังวากันครับ ทับทิม เป็นไม้มงคล นิยมปลูกในทุกๆบ้าน แต่ถ้ามีพื้นที่จำกัด ไม่สามารถลงดินได้ ก็สามารถปลูกในกระถางเจริญเติบโตได้ดีเช่นกันครับ

เตรียมอุปกรณ์

  • กระถางขนาด 11”
  • ดินผสม
  • กาบมะพร้าวสับ
  • สารอุ้มน้ำ โพลิเมอร์ bio100

เตรียมอุปกรณ์ เราแนะนำให้ใช้สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์ รองก้นกระถาง โพลิเมอร์นี้จะขยายตัวเมื่อได้รับความชื้น เหมือนเป็นบ่อเก็บน้ำใต้ดิน ป้องกันต้นไม้ขาดน้ำ ถ้าเราลืมรดน้ำต้นทับทิม ต้นก็จะดูดน้ำ จากโพลิเมอร์นี้มาใช้ครับ ทำให้ต้นทับทิมเราดูสวย ไม่สลัดใบจากการขาดน้ำ อุดมสมบูรณ์ตลอดเวลา

ขั้นตอนการย้ายทับทิมลงกระถาง สามารถศึกษาดูขั้นตอนได้ตามรูปด้านล่าง

เครดิต: https://www.facebook.com/PS.Gardensuanmanow2017/

ใช้สารอุ้มน้ำ ช่วยดูแลต้นทับทิมอินเดีย